Alubrand Försäljnings AB > Dekorgaller och Täckgaller

Dekorgaller och Täckgaller

Alubrand AB är tillverkare av dekorgaller och täckgaller. Moderna lösningar med dekorgaller och täckgaller som ger en modern känsla.


Modern känsla och fräscha lösningar skapar du med hjälp av Alupros mångskiftande dekor- och täckgaller för inomhusbruk. Använd gallren för att täcka in innerväggar, dela in utrymmen, på fönsterbänkar samt för att täcka ventilationsöppningar och värmerör. Användningsmöjligheterna är otaliga.

Läs mer om Dekorgaller och Täckgaller på företagets hemsida

Alubrand Försäljnings AB
Hemsida: www.alubrand.nu

Alubrand Försäljnings AB

Alubrand AB är leverantör med försäljning av fasadgaller, solskyddsgaller, skrapgaller, ventilationsgaller, gallerdurk, mm.

Vi arbetar med stor flexibilitet och har inga standardmått utan anpassar produkterna efter kundens behov.

Alubrand har lång erfarenhet inom byggsektorn och vi arbetar med stor flexibilitet och har inga standardmått utan anpassar produkterna efter kundens behov.

Extra sökord: Gallersystem, Alu-click, PSP galler, Winglameller, US-P galler, Aluminiumlameller, Böjda galler, Solskärmar, Innertak, Dekorgaller, Golvgaller, Takgaller, Skrapgaller, Stormgaller, Vattenavskiljare, Nät, Durkplåt, Sträckmetall, Aluminiumfasader, Lameller, Rutgaller, Perforerad plåt, Konvektorgaller, Inredningsgaller, Solavskärmningar, Fasadsystem, Solskyddsfasader, Aluminiumstommar