Derbigum Sverige AB > Derbicolor Olivin

Derbicolor Olivin

Derbigum Sverige AB är leverantör av Derbicolor Olivin. Derbicolor Olivin är takmaterialet som äter upp växthuseffekten.

Tätskiktet Derbicolor Olivin har en yta som består av mineralen olivin, som reagerar när taket kommer i kontakt med atmosfärens koldioxid via regnvatten. Kontakten skapar en kemisk reaktion som neutraliserar koldioxiden och slutprodukten färdas sedan bort med regnvattnet och är ofarlig för naturen.

Läs mer om Derbicolor Olivin på företagets hemsida

Derbigum Sverige AB
Hemsida: https://se.derbigum.com/

Derbigum Sverige AB

Sveriges tak står inför ett skifte. Från svart till grönt.
Vi vet, för i över trettio år har vi sålt Derbigum, ett tätskikt som tätat svenska tak som inget annat. Men de senaste åren har något hänt. Derbigum har gått från oljebaserad bitumen (som förvisso går att återvinna) till att även lansera alltmer miljövänliga alternativ. Utan att tumma på traditionellt täta egenskaper, snarare tvärtom.
Vad sägs om täta tätskikt som äter upp växthuseffekten, ett som reflekterar bort sol och värme eller ett annat så ekologiskt att du kan smaka på det?

Allt det här nya gröna smarta är vi ensamma om att erbjuda och mer därtill. Det innebär att du nu också kan göra ett smartare och mer hållbart val, tak med miljöfunktion helt enkelt. Så nu när taken blivit smartare, varför skulle inte vi också bli det?