Derome Byggvaror & Träteknik AB > Deromeluckan PROTECT, råspontlucka

Deromeluckan PROTECT, råspontlucka

Derome Träteknik AB är tillverkare av råspontluckor maskinellt behandlade med Grön-Fri.


Sedan en tid tillbaka har man kunnat erbjuda enskilda kunder Grön-Fri behandlade råspontluckor men nu skall alltså Deromeluckan PROTECT lanseras brett.

Derome Träteknik AB är tillverkare av råspontluckor maskinellt behandlade med Grön-Fri. Under namnet Deromeluckan PROTECT lanseras produkten på marknaden.

Läs mer om Deromeluckan PROTECT, råspontlucka på företagets hemsida

Derome Byggvaror & Träteknik AB
Hemsida: www.derometrateknik.se

Derome Byggvaror & Träteknik AB

Takstolar och prefab i trä Derome Träteknik är tillverkare av certifierade takstolar och prefabricerade byggkomponenter i trä.tillverkare av takstolar, prefabstommar tillverkare, råspontluckor tillverkare, gavelspetsar tillverkare, miljöhus, förråd, lågenergiväggar, bjälkar, bjälklag, broknektar, fackverk, gavelspetsar, lågenergiväggar, mansard, prefabstommar, ramverk, råspontluckor, takstolar, takstol, tillverkare
Med marknadens bästa tekniska utrustning och stordriftsfördelar kan vi erbjuda dig som företagare kvalitetsprodukter till rätt pris.

Våra erfarna konstruktörer hjälper till att hitta den lösning som bäst passar ditt företag, oavsett om det gäller väggrkomponenter, bjälklag eller takstolar.