Falkenbergs Håltagning AB > Diamantsågning

Diamantsågning

Falkenbergs Håltagning utför diamantsågning i Falkenberg, Halmstad, Varberg, Laholm och Kungsbacka med omnejd.

Sågning i betong och tegel upp till 72 centimeters tjocklek för att göra öppningar för till exempel fönster och dörrar.

Läs mer om Diamantsågning på företagets hemsida

Falkenbergs Håltagning AB
Hemsida: www.falkenbergshaltagning.se

Falkenbergs Håltagning AB

Falkenbergs Håltagning AB arbetar med betonghåltagning, borrning och sågning av golv och väggar i Falkenberg, Halmstad, Varberg, Laholm och Kungsbacka med omnejd.