Arkitektor Ulf Josephson AB > Djursjukhuset Hässleholm

Djursjukhuset Hässleholm

Industribyggnad projektering Hässleholm. Kontakta Arkitektor Ulf Josephson AB när ni söker arkitekter i Hässleholm med omnejd.


På ett industriområde strax intill ett villaområde ligger detta sjukhus för våra vanligaste husdjur.

Byggnadens volym och formspråk har anpassats till rådande omgivning för att uppnå en så mjuk övergång som möjligt mellan villaboende - industri.

Adress: Stjärnfallsvägen, Hässleholm
Beställare: Hässleholms Djursjukhus, Rolf Carlberg
Arkitekt: Ulf Josephson

Läs mer om Djursjukhuset Hässleholm på företagets hemsida

Arkitektor Ulf Josephson AB
Hemsida: www.arkitektor.se

Arkitektor Ulf Josephson AB

Arkitektor Ulf Josephson AB är en arkitekt som arbetar med design och projektering av Bostäder, Kontor, Industrier och Offentliga Byggnader. Utrednings- och idéskisser mm i Kristianstad, Malmö, Helsingborg, Lund med omnejd.

Vår målsättning är: Kreativa lösningar i miljövänliga och sunda hus. Varsam och pietetsfull ombyggnad i känslig miljö. Utformning som profilerar uppdragsgivarens verksamhet. Kvalitet och service.

Vårt kontor finns i Åhus kulturhistoriska del.