GlasLindberg Fasad AB > Dörrar/Entrépartier

Dörrar/Entrépartier

Glaslindberg Fasad AB har ett sortiment av dörrar och entrépartier av aluminium, stål och glas, som är starka, beständiga och underhållsfria.

Vårt dörrsortiment omfattar produkter för alla typer av behov där höga krav ställs på styrka, beständighet och underhållsfrihet. Med näst intill obegränsade möjligheter till färgval ger det en hög arkitektonisk anpassningsbarhet. Dörrarna tillverkas med stomme i såväl aluminium som stål och förses med glas utifrån projektets unika behov. Tilläggsfunktioner för brandskydd, inbrottsskydd och skottskydd ingår idag som ett viktigt tillägg i många projekt. Som tillval förses våra dörrar med olika typer av lås, beslagning och öppningsautomatik ex. slagdörrsöppnare och skjutdörrsöppnare med anpassad styrning.

Läs mer om Dörrar/Entrépartier på företagets hemsida

GlasLindberg Fasad AB
Hemsida: www.glaslindberg.se

GlasLindberg Fasad AB

GlasLindberg Fasad AB erbjuder tillverkning, leverans och installation av kompletta systemlösningar för byggprodukter i glas och metall.

Företaget grundades 1904 vilket innebär att vi under mer än ett sekel hållit visionen om det glasade rummet levande. Vi har tagit det som vår uppgift att på bästa sätt lösa de tekniska problem som hänger samman med den visionen.

Vi vill vidmakthålla vår position på marknaden genom kompetens, kvalitet och tillförlitlighet. Vår organisation är rikstäckande och våra viktigaste produktområden är dörrar, fönster, fasader och tak.

GlasLindbergs affärsidé är att utnyttja glasets naturliga och väsentliga funktioner såsom ljus, rymd och solvärmetransmission genom tillverkning, leverans och installation av byggprodukter i glas och metall för i första hand exteriör men även interiör användning.

I samarbete med ledande leverantörer inom fasad-, tak- och dörrsystem, glas, automatik och solskydd erbjuder vi kompletta lösningar enligt kundernas önskemål. Det innebär att vi tar ett totalansvar för integrerade funktioner som solskydd, larm, rökevakuering och olika typer av ventilation. Våra konstruktörer har dessutom erfarenhet från en lång rad komplexa projekt.