Bekaert > Dramix® READY

Dramix® READY

Dramix® READY Universalarmering för betonganvändare och betongtillverkare från Bekaert Svenska AB.


Dramix® READY är ett nytt armeringskoncept för bl.a. allmän användning inom bostads- och kontorsbyggnation. Dramix® READY är en CE märkt armeringsprodukt med uppfylld minimidoseringen för CE vid redan så låg dosering som endast 1 säck per 2 m3 betong.

Dramix® READY blandas säkert och kontrollerat in i betongen på betongfabrik till en homogen och färdigarmerad betongmassa varpå denna sedan transporteras ut till aktuellt bygge. Där denna kan användas för exempelvis lågbelastade ytor och golv, pågjutningarf, avjämningar, renoveringar, m.m.

Läs mer om Dramix® READY på företagets hemsida

Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) är global marknadsledare inom området dragna trådprodukter och trådapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad tråddragning, avancerade material samt ytbeläggning.

Bekaert Svenska AB är det helägda svenska dotterföretaget som arbetar med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkrings- samt bergförstärkningsprodukter. För byggsidan säljer vi olika typer av armeringsnät, fiberarmering, putsarmering, murverksarmering, gräsarmering, vägarmering, spännarmering, bergnät, gabioner, kabelbult och en rad andra produkter. Vi finns i Göteborg med kontor och lager. Välkommen att ringa oss på Bekaert Svenska AB!