Stokvis Tapes Sverige AB > Dubbelhäftande tejp

Dubbelhäftande tejp

Stokvis Tapes är tillverkare av bla dubbelhäftande tejp.

Användingen av dubbelhäftande tejp har vuxit mycket kraftigt under de senaste 15 åren. Här finner Du tejp som med fördel kan användas istället för skruvande eller nitande förband och uppvisar samma hållfasthet och livslängd. Risken för rostangrepp är väsentligt reducerad då håltagning inte behövs.

Tejperna finns med en mängd olika ryggmaterial, tex papper, väv, metallfolier, plastfilmer, skummaterial etc för att kunna användas i den mångfald av applikationer där de är avsedda att fungera.

Naturligtvis kan de erhållas med ett stort urval av olika häftämnen, exempelvis gummi- eller akrylbaserade för att de skall fungera optimalt i varje avsedd applikation

De vanligaste användningsområdena är:
Montering av olika detaljer på varierande ytor tex badrumskrokar
Laminering och sammanfogning av olika material tex folier, textilier, metaller
Skarvning

Läs mer om Dubbelhäftande tejp på företagets hemsida

Stokvis Tapes Sverige AB
Hemsida: www.stokvistapes.se

Stokvis Tapes Sverige AB

Stokvis Tapes Sverige AB levererar och tillverkar ett komplett sortiment av tejper för byggnadsindustrin: Industritejp, byggtejp, enkelhäftande tejp, dubbelhäftande tejp och tätningslister. Många tejper är specifika i enlighet med byggindustrins normer. Vi har tejper som kan appliceras under svåra köld och fuktighets omständigheter och som håller i evighet. Stokvis Tapes har specialister som arbetar inom följande områden:
Flyg-, bil-, byggnads-, elektronik-, metall-, mobiltelfoni-, förpacknings-, papper & grafisk och plastindustrin.

Tape, Tejp, Gör det själv, Fordonsindustrin,
Flygindustrin, Byggnadsindustrin, Elektronikindustrin, Metall, Mobiltelefoni, Papper & Grafisk, Plastindustrin.