Bekaert > Duomix®

Duomix®

Duomix® är inerta och syntetiska mikropolypropylenfibrer från Bekaert Svenska AB som minskar förekomsten av mikrosprickor i hårdnande betong.

Duomix® fibrer är också mycket effektiva för minskad spjälkning av betong vid brand- eller värmeutsättelse. Efter betongens härdningsfas bidrar dock mikropolypropylenfibrer inte till någon nämnvärd lastupptagning eller armeringseffekt.

Duomix® egenskaper:

  • Effektivt skydd mot brandspjälkning av betong.
  • Minskad risk för plastiska krympsprickor.
  • Ökar betongens täthet.
  • Förbättrar betongens beständighet vid temperaturpåverkan.(Såväl vid kyla som vid värme)
  • Förbättrar betongens nötnings- och slagtålighet.
  • Minskad skadeförekomst vid avformning och under transport.
  • Bättre sammanhållning och bättre homogenitet p.g.a.ökad sammanhållning i betongen (kohesion)

  • Läs mer om Duomix® på företagets hemsida

Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) är global marknadsledare inom området dragna trådprodukter och trådapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad tråddragning, avancerade material samt ytbeläggning.

Bekaert Svenska AB är det helägda svenska dotterföretaget som arbetar med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkrings- samt bergförstärkningsprodukter. För byggsidan säljer vi olika typer av armeringsnät, fiberarmering, putsarmering, murverksarmering, gräsarmering, vägarmering, spännarmering, bergnät, gabioner, kabelbult och en rad andra produkter. Vi finns i Göteborg med kontor och lager. Välkommen att ringa oss på Bekaert Svenska AB!