EGP Industrigolv AB > EGP-Färgbinder

EGP-Färgbinder

EGP-Färgbinder från EGP Industrigolv AB sätter färg på golv av betong och asfalt..


Färg för betonggolv samt golv av asfaltsmaterial. EGP-Färgbinder kan användas på golvytor där lättare belastningar förekommer, typ gångtrafik och enklare godshantering. För tuffare miljöer rekommenderar vi ytrenovering med ett massagolv som EGP-Multi alt. EGP-Färgtrim. EGP-Färgbinder utgör bindemedel vid blandning av vår golvmassa EGP-Färgtrim.

EGP-Färgbinder är vattenbaserad, ej vådlig eller brandfarlig. Fukt förekommer ofta i alla golvunderlag på mark, EGP-Färgbinder är diffusionsöppen vilket betyder att eventuell markfukt inte innesluts i underlaget.

Läs mer om EGP-Färgbinder på företagets hemsida

EGP Industrigolv AB
Hemsida: www.egp-industrigolv.se

EGP Industrigolv AB

EGP Industrigolv AB är och tillverkare och leverantör av miljöriktiga golvprodukter såsom t ex golvbeläggningar för industrigolv samt utför golvrenoveringar som renovering av betonggolv och renovering av asfaltgolv.

Vi har egen rikstäckande entreprenadverksamhet och kan utföra såväl mindre golvjusteringar som hela golvrenoveringar. Även försäljning av golvmaterial och verktyg.

Bra industrigolv skall klara tuff trucktrafik, vara slätt, fogfritt, lättstädat, ej belasta miljön eller skada vår hälsa samt se trevligt ut i största allmänhet. Efter drygt 60 års erfarenhet med industrigolv som specialitet har vi den rätta lösningen för golven.

Vårt specialområde är renovering och underhåll av asfaltsbelagda golv där vi kan erbjuda såväl effektiva som lönsamma helhetslösningar.

Industri golv, Butiksgolv, Golv butik, Golvbeläggning, Miljövänliga golv, Fogfria golv, Plastgolv, Renovera industrigolv, Industrigolv renovering, Asfaltgolv renovering, Renovera asfaltgolv, Färg för betonggolv, Golvfärg asfalt, Golvfärg betonggolv, Betong golv, Golv renovering, Akrylgolv, Betongmålning, Cementgolv, Epoxigolv, Massagolv, Polyurethangolv, Slitytegolv, Golvspackel, Underhållslackning, Verkstadsgolv, Övergolv, Flintkotegolv, Golv för truckar, Golvlagning, Laga golv, Golvreparationer, Reparera golv, Golvunderhåll, Golvsystem, Golvläggning, Golvmålning, Golvavjämning, Golvfogar, Epoxibeläggningar, Epoximålning, Dammbindning, Asfaltbeläggning, Naturasfaltplattor, Asfaltplattor.