EGP Industrigolv AB > EGP-Golvtrim

EGP-Golvtrim

EGP-Golvtrim är universalprodukten för golvrenovering och golvlagning från EGP Industrigolv AB.


Slitstarkt och plastiskt golvmaterial som håller och sitter kvar, idealiskt för renovering och problemlösning på asfalt- och betonggolv. EGP-Golvtrim används till såväl ytrenovering av hela golvytor som justeringar av ytskador, hål, skador mot kantskoningar, hålkäl, trösklar, nivåskillnader, svackor mm.

EGP-Golvtrim är lätt och snabbt att arbeta med, en förutsättning för att driftstörningar kan undvikas.

EGP-Golvtrim är vattenbaserad, ej vådlig eller brandfarlig. Fukt förekommer mer eller mindre i alla underlag på mark, EGP-Golvtrim är diffusionsöppen vilket betyder att eventuell markfukt inte innesluts i underlaget.

Läs mer om EGP-Golvtrim på företagets hemsida

EGP Industrigolv AB
Hemsida: www.egp-industrigolv.se

EGP Industrigolv AB

EGP Industrigolv AB är och tillverkare och leverantör av miljöriktiga golvprodukter såsom t ex golvbeläggningar för industrigolv samt utför golvrenoveringar som renovering av betonggolv och renovering av asfaltgolv.

Vi har egen rikstäckande entreprenadverksamhet och kan utföra såväl mindre golvjusteringar som hela golvrenoveringar. Även försäljning av golvmaterial och verktyg.

Bra industrigolv skall klara tuff trucktrafik, vara slätt, fogfritt, lättstädat, ej belasta miljön eller skada vår hälsa samt se trevligt ut i största allmänhet. Efter drygt 60 års erfarenhet med industrigolv som specialitet har vi den rätta lösningen för golven.

Vårt specialområde är renovering och underhåll av asfaltsbelagda golv där vi kan erbjuda såväl effektiva som lönsamma helhetslösningar.

Industri golv, Butiksgolv, Golv butik, Golvbeläggning, Miljövänliga golv, Fogfria golv, Plastgolv, Renovera industrigolv, Industrigolv renovering, Asfaltgolv renovering, Renovera asfaltgolv, Färg för betonggolv, Golvfärg asfalt, Golvfärg betonggolv, Betong golv, Golv renovering, Akrylgolv, Betongmålning, Cementgolv, Epoxigolv, Massagolv, Polyurethangolv, Slitytegolv, Golvspackel, Underhållslackning, Verkstadsgolv, Övergolv, Flintkotegolv, Golv för truckar, Golvlagning, Laga golv, Golvreparationer, Reparera golv, Golvunderhåll, Golvsystem, Golvläggning, Golvmålning, Golvavjämning, Golvfogar, Epoxibeläggningar, Epoximålning, Dammbindning, Asfaltbeläggning, Naturasfaltplattor, Asfaltplattor.