EGP Industrigolv AB > EGP-Multibinder

EGP-Multibinder

EGP-Multibinder är ett renoveringsmaterial för slitna, ojämna asfaltgolv och betonggolv från EGP Industrigolv AB.


EGP-Multi är en unik produkt för renovering av asfalt- och betonggolv. Slitna industrigolv som orsakar irritation och missnöje kan enkelt åtgärdas. EGP-Multi är en självnivellerande golvmassa som ger golvet förnyad styrka och användbarhet. Golvytan blir slät, slitstark, dammfri och fogfri vilket inte minst uppskattas av truckförarna. Med EGP-Multi undviker man problem med anslutningar till portar, varuhissar och intilliggande golvytor. Ytan kan även fungera som underlag för mattläggning. Golvskador som lokalt stör trucktrafik eller annan verksamhet kan lätt och snabbt elimineras med EGP-Multi innan skadorna förvärras. EGP-Multi finns i olika kulörer.

Renovering med EGP-Multi utförs ofta parallellt med ordinarie verksamhet eftersom materialet inte avger några skadliga ämnen. EGP-Multi är vattenbaserad, ej vådlig eller brandfarlig samt diffusionsöppen, vilket innebär att eventuell markfukt inte innesluts i underlaget.

Läs mer om EGP-Multibinder på företagets hemsida

EGP Industrigolv AB
Hemsida: www.egp-industrigolv.se

EGP Industrigolv AB

EGP Industrigolv AB är och tillverkare och leverantör av miljöriktiga golvprodukter såsom t ex golvbeläggningar för industrigolv samt utför golvrenoveringar som renovering av betonggolv och renovering av asfaltgolv.

Vi har egen rikstäckande entreprenadverksamhet och kan utföra såväl mindre golvjusteringar som hela golvrenoveringar. Även försäljning av golvmaterial och verktyg.

Bra industrigolv skall klara tuff trucktrafik, vara slätt, fogfritt, lättstädat, ej belasta miljön eller skada vår hälsa samt se trevligt ut i största allmänhet. Efter drygt 60 års erfarenhet med industrigolv som specialitet har vi den rätta lösningen för golven.

Vårt specialområde är renovering och underhåll av asfaltsbelagda golv där vi kan erbjuda såväl effektiva som lönsamma helhetslösningar.

Industri golv, Butiksgolv, Golv butik, Golvbeläggning, Miljövänliga golv, Fogfria golv, Plastgolv, Renovera industrigolv, Industrigolv renovering, Asfaltgolv renovering, Renovera asfaltgolv, Färg för betonggolv, Golvfärg asfalt, Golvfärg betonggolv, Betong golv, Golv renovering, Akrylgolv, Betongmålning, Cementgolv, Epoxigolv, Massagolv, Polyurethangolv, Slitytegolv, Golvspackel, Underhållslackning, Verkstadsgolv, Övergolv, Flintkotegolv, Golv för truckar, Golvlagning, Laga golv, Golvreparationer, Reparera golv, Golvunderhåll, Golvsystem, Golvläggning, Golvmålning, Golvavjämning, Golvfogar, Epoxibeläggningar, Epoximålning, Dammbindning, Asfaltbeläggning, Naturasfaltplattor, Asfaltplattor.