Hörby Bruk > Ekeby redskap

Ekeby redskap

Hörby Bruk är tillverkare av Ekeby redskap. Här finner du bla. gallervältar, spridare, såmaskiner

Gallervältarna är stabila men ändå lätthanterliga. Den stora modellen har kombinerat hand- och traktor- drag. Våra rejäla såmaskiner har skala och reglage för nogrann inställning av så-mängden. Här finns spridare för konstgödning och spridare för salt, sand och stenflis. Alla modeller har spjäll för reglering av spridmängden.

Hörbybruk ingår idag i Futuritas-koncernen. Utöver den välkända Ekeby-skottkärran ingår i dagens sortiment: Säck och magasinkärror samt diverse transportprodukter för laster upp till 3,5 ton. Trädgårdsredskap, som till exempel såmaskiner, vältar mm. Lekprodukter för privatmarknaden, som till exempel CanCan-gungan. Kundanpassade legoarbeten.

Läs mer om Ekeby redskap på företagets hemsida

Hörby Bruk
Hemsida: www.horbybruk.se

Hörby Bruk

Hörby Bruk är tillverkare av bla skottkärror, fodervagnar, bulkvagnar, våningskärror, betongkärror, kärror, vagnar, våningskärror, betongkärror, tegelkärror, flaskkärror, verktygskärror, avfallsvagnar, såmaskiner, vältar mm.

Det började med seriproduktion av skottkärror i Ekeby utanför Helsingborg redan 1920. Fabrikören hette Nils B. Eriksson och 1936 flyttade han hela sin produktion till Hörby. 1950 överlät han bolaget till familjen Berggren. Familjen driver fortfarande företaget framåt, nu i tredje generationen och under ledning av Hans Bergengren. Hörby Bruk ingår i den av hans Bergengren helägda Futuritas-koncernen.