Hörby Bruk > Ekeby skottkärror

Ekeby skottkärror

Hörby Bruk är tillverkare av Ekeby skottkärror och murbrukskärror. De är är rejäla kärror, byggda för att tåla rejäla tag i trädgård, på bygge, lantbruk, i industri mm.


Träskalmarna är av ytbehandlad bok och korgarna är pulverlackerade efter en tre-stegs förbehandling som ger mycket bra korrosionsskydd. För att öka körglädjen har samtliga skottkärror stora hjul och dessutom låg tidpunkt, vilket ger en överlägsen balans.

Hörbybruk ingår idag i Futuritas-koncernen. Utöver den välkända Ekeby-skottkärran ingår i dagens sortiment: Säck och magasinkärror samt diverse transportprodukter för laster upp till 3,5 ton. Trädgårdsredskap, som till exempel såmaskiner, vältar mm. Lekprodukter för privatmarknaden, som till exempel CanCan-gungan. Kundanpassade legoarbeten.

Läs mer om Ekeby skottkärror på företagets hemsida

Hörby Bruk
Hemsida: www.horbybruk.se

Hörby Bruk

Hörby Bruk är tillverkare av bla skottkärror, fodervagnar, bulkvagnar, våningskärror, betongkärror, kärror, vagnar, våningskärror, betongkärror, tegelkärror, flaskkärror, verktygskärror, avfallsvagnar, såmaskiner, vältar mm.

Det började med seriproduktion av skottkärror i Ekeby utanför Helsingborg redan 1920. Fabrikören hette Nils B. Eriksson och 1936 flyttade han hela sin produktion till Hörby. 1950 överlät han bolaget till familjen Berggren. Familjen driver fortfarande företaget framåt, nu i tredje generationen och under ledning av Hans Bergengren. Hörby Bruk ingår i den av hans Bergengren helägda Futuritas-koncernen.