Hörby Bruk > Ekeby vagnar

Ekeby vagnar

Hörby Bruk är tillverkare av Ekeby Transportvagnar, ett bra sortiment av vagnar för både tyngre och lättare transporter.

De rejäla långgodsvagna med justerbart axelavstånd. Fyrhjulsvagnarna med paralellstyrning för att minimera tipprisken. Bulkvagnarna med lyftöron och bromsbart länkhjul. De gedigna verktygskärrorna och till sist, fodervagnarna som är väl anpassade för både foder- och avfallshantering.

Hörbybruk ingår idag i Futuritas-koncernen. Utöver den välkända Ekeby-skottkärran ingår i dagens sortiment: Säck och magasinkärror samt diverse transportprodukter för laster upp till 3,5 ton. Trädgårdsredskap, som till exempel såmaskiner, vältar mm. Lekprodukter för privatmarknaden, som till exempel CanCan-gungan. Kundanpassade legoarbeten.

Läs mer om Ekeby vagnar på företagets hemsida

Hörby Bruk
Hemsida: www.horbybruk.se

Hörby Bruk

Hörby Bruk är tillverkare av bla skottkärror, fodervagnar, bulkvagnar, våningskärror, betongkärror, kärror, vagnar, våningskärror, betongkärror, tegelkärror, flaskkärror, verktygskärror, avfallsvagnar, såmaskiner, vältar mm.

Det började med seriproduktion av skottkärror i Ekeby utanför Helsingborg redan 1920. Fabrikören hette Nils B. Eriksson och 1936 flyttade han hela sin produktion till Hörby. 1950 överlät han bolaget till familjen Berggren. Familjen driver fortfarande företaget framåt, nu i tredje generationen och under ledning av Hans Bergengren. Hörby Bruk ingår i den av hans Bergengren helägda Futuritas-koncernen.