Nordisol Akustik Stockholm AB > Ekofria Rum

Ekofria Rum

Nordisol Akustik i Stockholm AB erbjuder tillsammans med Ecophon och ACAD-International en unik lösning för Ekofria Rum, system Echo-Free.Utveckling och dokumentering av produkter ur ljudsynpunkt kräver goda och repeterbara förhållanden. Ljuddata kommer att efterfrågas i allt större utsträckning. För allt fler produkttyper kommer det att ställas krav på maximivärden. Dessa ljuddata ska naturligtvis mätas in under standardiserade förhållanden. Det sker lämpligen enligt internationell standard.

Ett tillämpningsområde där hög ljudabsorption krävs är inspelningsstudios och studios för radio/TV.

Tillsammans med Ecophon och ACAD-International erbjuder vi en unik lösning, system Echo-Free.

System Echo-Free innehåller en komplett lösning för mätrum:
- projektering
- absorbenter
- tilluftdon
- frånluftdon
- dolda installationssystem
- belysning
- golvsystem
- fönster
- dörrar
- portar
- montage

Absorbentsystemet kan dimensioneras enligt ISO-3745 för mätrum med hel- eller halvsfärisk ljudutbredning.

Vi levererar ett komplett system färdigt på plats med funktionsgaranti. Systemet är patentsökt.

Läs mer om Ekofria Rum på företagets hemsida

Nordisol Akustik Stockholm AB
Hemsida: www.nordisolakustik.se

Nordisol Akustik Stockholm AB

Nordisol Akustik i Stockholm utför arbeten med bl a akustiktak, undertak, innertak, ekofria rum och väggpaneler sk BF-paneler. Inredningar baserade på systemväggar och industriakustik är exempel på andra områden där vi också har lång erfarenhet. Och vill du göra jobbet själv så kan du köpa materialet hos oss.

Eftersom vi inte är knutna till någon speciell leverantör är vi dessutom fria att välja de lösningar och det material som passar bäst för varje tillfälle. Vare sig vi monterar, eller du.
Vilket du än väljer är vår strävan att erbjuda dig en lösning som är både professionellt kreativ och kostnadseffektiv.

Takpaneler, Systemväggar,