Sthlm Isolering AB > Ekovilla, Stockholm, Sthlm Isolering AB,

Ekovilla, Stockholm, Sthlm Isolering AB,

Ett hus isolerat med Ekovilla har en väggkonstruktion som andas och ger en naturlig boendekomfort.


Luftkvaliteten inomhus och ekologiskt hållbar byggkonstruktion är två nyckelbegrepp i dag. Det är inget under att allt fler byggare väljer att isolera med Ekovilla.

Ekovilla söker alltid sin jämviktsfukt genom att både absorbera och avge fukt. Feltåligheten i en konstruktion isolerad med Ekovilla är och förblir därmed god. Den tjocka, mycket effektiva cellulosaisoleringen håller värmen på plats och sänker därmed energibehovet för uppvärmning. Övergången från mineralull till cellulosa innebär en minskning av den totala energiresursanvändningen från ca 52 000 till 19 000 MJ, det vill säga med hela 63 %.

Läs mer om Ekovilla, Stockholm, Sthlm Isolering AB, på företagets hemsida

Sthlm Isolering AB
Hemsida: www.sthlmisolering.se

Sthlm Isolering AB

Stockholms Miljöisolering AB arbetar med isoleringsarbete, golvisolering, väggisolering, tilläggsisolering mm i Stockholm och Mälardalen.

Vi är ett isoleringsföretag i tiden, vi tänker inte bara på hur bra isoleringen vi arbetar med är utan även på miljön runt omkring oss, det är ju egentligen en “förnyelsebar” isolering vi använder oss utav. Sen att det har bättre värden än andra isolermaterial gör ju inte saken sämre.

Från kalla villagolv till industrihallar – vi gör allt! Vi åtar oss jobb på nya eller äldre hus i behov av isolering.

Extra sökord: Isoleringsföretag, Isoleringsentreprenad, Isoleringsentreprenader, Cellulosabaserad isolering, Cellulosaisolering, Cellulosabaserade isolerskivor, Isolering med cellull.