Skanska Sverige AB > El, tele och säkerhet

El, tele och säkerhet

Kvalitet, stor noggrannhet och konsekvent miljötänkande karaktäriserar Skanska som elentrepenör.


Vår verksamhet spänner över hela registret från 20kV högspänning till teleinstallationer. Vi är av SBCS godkänd anläggarfirma för brandlarm i hela Sverige och på flera orter är vi även godkänd anläggarfirma för inbrottslarm.

Naturligtvis uppfyller vårt verksamhetssystem kraven för kvalitets- och miljöcertifiering ISO 9001 respektive 14001.

Läs mer om El, tele och säkerhet på företagets hemsida

Skanska Sverige AB
Hemsida: www.skanska.se

Skanska Sverige AB

Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Sverige är en av nio hemmamarknader där vi är verksamma.

Här utvecklar, bygger och underhåller vi den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. Vi bygger välfärd varje dag och allt vi gör kan du ta på och se.