PEAB Sverige AB > El & Fiber

El & Fiber

Peab har en grupp inom Anläggning som arbetar med att bygga ut fibernätet över stora delar av landet.

Genom vårt dotterbolag Lambertsson erbjuder vi tillfällig el- och värmeförsörjning till tillfälliga anläggningar och projekt samt uthyrning av generatorer för reservkraft. Dotterbolaget ATS Kraftservice projekterar, bygger ut och underhåller infrastruktur för kraft- och distributionsnät.

Läs mer om El & Fiber på företagets hemsida

PEAB Sverige AB
Hemsida: www.peab.se

PEAB Sverige AB

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 45 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland.