Ensto Sweden AB > Elektrifiering av fastigheter

Elektrifiering av fastigheter

Tekniska byggnadslösningar

Inom affärsområde Ensto Building Technology utvecklas och tillverkas elektrifieringslösningar ämnade åt dagens krav inom nybyggnation. Vår kärnkompetens ligger i husbyggnadsteknologi med vilken man optimerar byggnadens funktionalitet under hela dess livscykel. Våra tekniska husbyggnadslösningar ökar fastigheternas komfort och flexibilitet i användning.

Läs mer om Elektrifiering av fastigheter på företagets hemsida

Ensto Sweden AB
Hemsida: http://www.ensto.com/www/swedish/

Ensto Sweden AB

Ensto Building Technology utvecklar värme- och installationssystem bestående av installationsmateriel samt tillbehör och snabbkopplingar, samt armaturer och el-centraler.
Våra produkter har en nyckelställning vid överföring av elenergi och i vardagsanvändning. De finns i elinstallationer, belysningssystem och olika avancerade regler- och övervakningssystem i hushåll, offentliga byggnader och i näringslivets anläggningar.