Ensto Sweden AB > Elektrifiering av fastigheter

Elektrifiering av fastigheter

Installationssystem

Vi har utvecklat elinstallationssystem för professionell byggnation som gör monteringsarbeten på byggnadsplatser lättare. De kan modifieras flexibelt och tar därmed hand om morgondagens behov.

EnstoNet Installationssystem
EnstoNet Installationssystem ersätter traditionell kabelförläggning, särskilt i kontors- och affärsbyggnader. EnstoNet grundar sig på avancerad prefabricering – dess monteringskopplingar, fördelningsplintar och förberedda styrenheter behöver bara sammankopplas på arbetsplatsen för att bilda ett funktionellt nätverk.

Ensto ProDuct Installationssystem för kontor
Ensto ProDuct är ett förlängbart monteringssystem som passar i många kabelkanaler och står för helt nya möjligheter för kabelkanalernas installation. Ensto ProDuct har utvecklats för att tillgodose dagens monteringskrav.

Läs mer om Elektrifiering av fastigheter på företagets hemsida

Ensto Sweden AB
Hemsida: http://www.ensto.com/www/swedish/

Ensto Sweden AB

Ensto Smart Building utvecklar värmeprodukter, snabbkopplingar, armaturer, el-centraler samt produkter för elbilsladdning. De finns i elinstallationer och belysningssystem för både offentliga byggnader samt för bostadssegmentet..