Ensto Sweden AB > Elektrifiering av hemmet

Elektrifiering av hemmet

Belysning

Mångsidig interiörbelysning ökar värdet på en fastighet – både för arbetet som ska utföras, och det rent kommersiella värdet. Belysning är inte bara en nödvändig utgift – belysning ger bättre komfort och högre säkerhet i din livsmiljö. Om man inte känner till olika belysningsalternativ missar man ofta många fördelar.

Det grundläggande när man utformar belysningssystem är att ge ljus till alla bostads-, arbets- och ingångsytor i huset, så att många olika aktiviteter blir möjliga. Börja utformningen genom att beakta var du behöver mest ljus. Var ska du och familjen vila, arbeta och äta era måltider? Kräver arbetet extrem precision? Har någon i familjen nedsatt syn? Finns det andra specialbehov? Vill du kunna anpassa belysningen i huset till olika situationer?

Läs mer om Elektrifiering av hemmet på företagets hemsida

Ensto Sweden AB
Hemsida: http://www.ensto.com/www/swedish/

Ensto Sweden AB

Ensto Smart Building utvecklar värmeprodukter, snabbkopplingar, armaturer, el-centraler samt produkter för elbilsladdning. De finns i elinstallationer och belysningssystem för både offentliga byggnader samt för bostadssegmentet..