Elitfönster AB > Elit Tradition 1+1

Elit Tradition 1+1

Elit Tradition 1+1 står i samklang med äldre byggtradition, både i utseende och konstruktion. Antikprofilerade snickerier invändigt och traditionella beslag utmärker produkterna.


?Alla modeller har kopplad båge 1+1 glas med kittfals. ??Modeller: sidohängda / överkantshängda fönster och fönsterdörrar (enkel- och pardörrar).??Elitfönster AB är Sveriges största fönstertillverkare. Företaget är tillverkare av träfönster, aluminiumfönster, energifönster och fönsterdörrar för såväl konsument- som proffsmarknad.

Läs mer om Elit Tradition 1+1 på företagets hemsida

Elitfönster AB
Hemsida: www.elitfonster.se

Elitfönster AB

Elitfönster AB är Sveriges största fönstertillverkare. Företaget är tillverkare av takfönster, vridfönster, ljudfönster och ljudfönster för såväl konsument- som proffsmarknad.

För att kunna möta kundernas behov nu och i framtiden fokuserar vi på utveckling och ständig förbättring av både produkter och organisation.

Vi ligger i täten med vårt miljöarbete och har genom historien medverkat till de flesta genomgripande produkt-innovationerna i vår bransch. Bland annat är vi ledande i utvecklingen av energieffektiva fönster.