Elitfönster AB > Elit Tradition 2+1

Elit Tradition 2+1

Elit Tradition 2+1 glas, sidhängt 2 luft, glasdelande dekorspröjs.


Med Antikprofilerade eller släta snickerier invändigt och traditionella beslag knyter i utseendet an till äldre byggtradition men är av modern konstruktion.

Alla modeller har 2-glas isolerruta kopplat med ett enkelglas ytterst som ger möjlighet till äkta glaserande spröjs.

Elit Tradition 2+1 från Elitfönster AB
?Modeller: sidohängda / överkantshängda fönster och fönsterdörrar. ??

Elitfönster AB är Sveriges största fönstertillverkare. Företaget är tillverkare av träfönster, aluminiumfönster, energifönster och fönsterdörrar för såväl konsument- som proffsmarknad.

Läs mer om Elit Tradition 2+1 på företagets hemsida

Elitfönster AB
Hemsida: www.elitfonster.se

Elitfönster AB

Elitfönster AB är Sveriges största fönstertillverkare. Företaget är tillverkare av takfönster, vridfönster, ljudfönster och ljudfönster för såväl konsument- som proffsmarknad.

För att kunna möta kundernas behov nu och i framtiden fokuserar vi på utveckling och ständig förbättring av både produkter och organisation.

Vi ligger i täten med vårt miljöarbete och har genom historien medverkat till de flesta genomgripande produkt-innovationerna i vår bransch. Bland annat är vi ledande i utvecklingen av energieffektiva fönster.