Midcraft Elteknik AB > Elkraft Stockholm

Elkraft Stockholm

Midcraft Elteknik AB i Hägersten är ett elföretag som arbetar med elkraft i Stockholm. Kontakta oss för konsultation och prisinformation.

Läs mer om Elkraft Stockholm på företagets hemsida

Midcraft Elteknik AB
Hemsida: www.midcraft.se

Midcraft Elteknik AB

Vår verksamhet består i att leverera start till mål tjänster inom el-service och entreprenad i region Stockholm till företag, kommuner, landsting och privatpersoner.
Företagets målsättning är att alltid försöka leverera kunden över deras förväntan med livscykelperspektiv på varor och tjänster.
El företaget Midcraft och laget av Elektriker Stockholm har följande kärnvärden vid leverans:

- Personlig närvaro
- Kundnytta
- Helhetsansvar
- Samverkan