Nordic Roofing AB > ELMO-Star

ELMO-Star

ELMO-Star är Nordic Roofings unika tätskiktssystem. Nästa generations tätskikt, som är resultatet av en helt unik produktutveckling.

Marknadens mest högteknologiska tätskikt, med sin unika uppbyggnad av både APAO (APP) och SBS bitumen och en dubbel kompositbärare. Kombinationen med både APP och SBS är unik, i en och samma produkt, och placerar produkten i teknikens framkant. Både när det gäller produktutveckling och prestanda. Den patenterade bäraren är en sammanvävd polyester och glasfiber väv, som bidrar till produktens höga kvalitet. Detta sammantaget ger produkten en mycket lång och underhållsfri livslängd. Du återfinner ELMO-Star i ett antal olika varianter, beroende på vilka applicerings- och funktionskrav som du ställer på produkten.

Läs mer om ELMO-Star på företagets hemsida

Nordic Roofing AB
Hemsida: www.nordicroofing.se

Nordic Roofing AB

Nordic Roofing AB är en leverantör med försäljning av tätskikt för tak, takisolering, takdukar mm. Vi utför till viss del även takarbeten såsom takunderhåll och takbesiktning.

Vår filosofi är: Tätt i alla led! Det betyder helt enkelt att vi alltid kombinerar det bästa materialet med de kunnigaste hantverkarna och med noggrann uppföljning.

I vår leverantör Esha har vi, efter en gedigen urvalsprocess, hittat en affärspartner med rätt kvalitetsmedvetande. Det gäller inte enbart produkter, forskning och utveckling, utan även avseende miljöperspektivet. Samtliga produkter är framtagna med miljöaspekten i centrum.

Vi har ett bestämt mål med våra takarbeten. Din investering skall bli lönsam genom lägre underhållskostnader under takets hela livslängd.

Asfaltmattor, Besiktning, Mineralullsisolering, Plåttak, Takarbeten, Takbesiktning, Takdukar, Takisolering, Takpapp, Taksäkerhet, Takunderhåll, Tegeltak, Tätskikt, Tätskikt för tak,