Midcraft Elteknik AB > Elsäkerhet Stockholm

Elsäkerhet Stockholm

Midcraft Elteknik AB i Hägersten är ett elföretag som arbetar med elsäkerhet i Stockholm. Midcraft Elteknik ser efter elanläggningen så att den håller måttet och tar fram åtgärdsplan.

Hur elsäker är din hemmiljö?

Grundläggande i elstiftlagen är det så att den som är ägare till en starkströmsanläggning bär ansvaret för att anläggningen är utförd säker och att löpande tillsyn sker så att människor, husdjur och egedom skyddas på betryggande sätt.

Läs mer om Elsäkerhet Stockholm på företagets hemsida

Midcraft Elteknik AB
Hemsida: www.midcraft.se

Midcraft Elteknik AB

Vår verksamhet består i att leverera start till mål tjänster inom el-service och entreprenad i region Stockholm till företag, kommuner, landsting och privatpersoner.
Företagets målsättning är att alltid försöka leverera kunden över deras förväntan med livscykelperspektiv på varor och tjänster.
El företaget Midcraft och laget av Elektriker Stockholm har följande kärnvärden vid leverans:

- Personlig närvaro
- Kundnytta
- Helhetsansvar
- Samverkan