MCT Brattberg AB > EMC-skydd

EMC-skydd

MCT Brattberg är leverantör av EMC-skydd.


På vissa såväl marina som landbaserade anläggningar krävs skydd mot elektromagmagnetisk puls (EMP, från åska eller kärnvapenexplosion) och störning, elektroniskt sabotage (syntetisk EMP) och statisk elektricitet. Detta skydd ställer speciella krav på utformningen av genomföringskomponenter.

Elektrisk störning i genomföringar och tätningar bekämpas vanligen genom att lägga till plattor i block och komponenter. Tillsammans hindrar dessa plattor systematiskt elektriska störningar från att passera genom tätningen längs kabelns skärmskikt. Genomföringen fungerar som en utökad väggskärm.

Alla dimensioner är exakt lika MCT Brattbergs övriga produkter och samma fullgoda skydd utöver EMC/EMI.

Läs mer om EMC-skydd på företagets hemsida

MCT Brattberg AB
Hemsida: www.mctbrattberg.se

MCT Brattberg AB

Tillverkning och försäljning av MCT Brattberg kabelgenomföringar och rörgenomföringar för installation i känslig miljö på land och till sjöss. Systemet är testat och certifierat för bl.a trycksäkerhet, brandsäkerhet och explosion.

Redan 1950 patenterades MCT Brattbergs genomföringsidé. När oljeplattformar och kärnkraftverk ställde krav på testade säkra genomföringar blev MCT Brattberg den naturliga lösningen över hela världen.

MCT Brattberg bygger på en idé lika enkel som genial, med ram, packbit och sluttätning. Det omfattande sortimentet av ramar, packbitar och komponenter ger en fantastisk monteringsflexibilitet.

Företaget som har sin tillverkning i Karlskrona är privatägt och exporterar till hela världen genom 2 st dotterbolag, i USA och England, samt ett nät av lokala distributörer/agenter.

MCT Brattberg är certifierade enligt ISO 9001 och 14001