Svenska Termoträ AB > Energibesparing på Hotell Liseberg Heden

Energibesparing på Hotell Liseberg Heden

Energibesparing med Termoträ träfiberisolering. Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation


Byggteknik
Fönster och dörrar är återanvända. Energibesparing har erhållits med armaturer på vattensystemet som är lågspolande. Elbelysning har försetts med automatik och isoleringsmaterialet för tillbyggnaden är Termoträ. Ett program i 37 punkter har upprättats för bästa möjliga miljöhänsyn.

Projektet har förärats med miljöpris från bl.a. Västsvenska Handelskammaren.

I tillbyggnaden, som stod färdig under våren 1996, har höga krav ställts på brandsäkerhet och Termoträ som är testat och typgodkänt i Sverige uppfyller dessa krav.

Svenska Termoträ är idag ett stort litet företag. I 20 år har vi tillverkat, sålt och installerat vår träfiberisolering. Vårt företag har gått från att vara en liten svensk miljövänlig uppstickare till att bli ett verkligt kvalitetsalternativ till den massproducerande mineralullsindustrin.

Termoträ träfiberisolering med dess unika isoleringsegenskaper är idag ett etablerat begrepp bland stora delar av Sveriges byggindustri.

Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation.

Läs mer om Energibesparing på Hotell Liseberg Heden på företagets hemsida

Svenska Termoträ AB
Hemsida: www.termotra.se

Svenska Termoträ AB

Svenska Termoträ AB är tillverkare av miljövänlig träfiberisolering. Tilläggsisolering med träfiber kan användas vid isolering såväl vid nybyggnation och/eller ovanpå befintlig isolering.