Midcraft Elteknik AB > Energieffektivisering

Energieffektivisering

Midcraft Elteknik AB i Hägersten är ett eföretag som arbetar med energieffektivisering i Stockholm. Energieffektivisering kan förbättra både ekonomi och miljö.

Med moderna styrsystem och andra smarta åtgärder kan vi el effektivisera bostadsrätter & fastigheter och därmed minska era kostnader rejält. Bara genom att byta belysningsarmaturer och ljuskällor till ex led samt se över belysningens styrsystem kan snabbt reducera energiförbrukningen.

Läs mer om Energieffektivisering på företagets hemsida

Midcraft Elteknik AB
Hemsida: www.midcraft.se

Midcraft Elteknik AB

Vår verksamhet består i att leverera start till mål tjänster inom el-service och entreprenad i region Stockholm till företag, kommuner, landsting och privatpersoner.
Företagets målsättning är att alltid försöka leverera kunden över deras förväntan med livscykelperspektiv på varor och tjänster.
El företaget Midcraft och laget av Elektriker Stockholm har följande kärnvärden vid leverans:

- Personlig närvaro
- Kundnytta
- Helhetsansvar
- Samverkan