Frys & Kylservice AB > Energioptimering

Energioptimering

Frys & Kylservice AB i Östersund erbjuder energioptimering.


Med allt större kostnader för värme och ventilation ökar behovet av rätt injusterade och optimerade värme- och luftbehandlingsanläggningar. En energioptimering av värmesystem och ventilation innebär oftast en rejäl besparing för större fastigheter och byggnader som exempelvis hotell, skolor, sjukhus och förvaltningsbyggnader.

Läs mer om Energioptimering på företagets hemsida

Frys & Kylservice AB
Hemsida: www.frysokyl.se

Frys & Kylservice AB

Frys & Kylservice AB utför installation av värmepumpar och kylanläggningar, komfortkyla, luftkonditionering samt mobilkyla åt butiker, industri, kontor och restaurang. Verksamhetsområdet sträcker sig över Östersund, Åre-Järpen, Strömsund, Bräcke-Gällö, Hammarsund, Jämtland och Härjedalen.

Företagets kunder finns huvudsakligen bland företag och i den offentliga sektorn men även på privatmarknaden.

TESAB-gruppen är rikstäckande och består av installationsföretag (entreprenörer) inom kyla, fukt & värme. Vi finns i hela Sverige och arbetar mot företag, organisationer, offentligsektor och konsumenter. TESAB-gruppen är marknadsledande i Sverige och har över 300 anställda. TESAB-företagen tar ett totalt funktionsansvar för sina installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Vi har även resurser för att ge komplett service efter installationen. Allt för våra kunders trygghet.