Matting AB > Entrémattor

Entrémattor

Matting AB är leverantör av entrémattor. Med entrémattor från Matting samlas smuts, fukt och väta i mattan och omgivande golvytor skonas. Halkrisken minimeras.

Mattings entrémattor klarar allt detta och dessutom minskar städkostnaderna. Entrélösningar - Det första viktiga intrycket.
Den ska vara välkomnande, estetiskt tilltalande och funktionell. Den ska fungera, smuts ska samlas upp, fukt och väta ska torkas upp så att omgivande golvytor skonas. Halkrisken ska minimeras. Dessutom ska den göra så att städkostnaderna minskar.

Läs mer om Entrémattor på företagets hemsida

Matting AB
Hemsida: www.matting.se

Matting AB

Matting AB är leverantör av produkter för kontorsarbetsplatsen och mattor för alla miljöer samt projekterar: Emco entrélösningar, taktila gummi- och metallstråk, entré- och interiörmattor samt mattor för hundsportsarenor.