Matting AB > Entrémattor

Entrémattor

Matting AB är leverantör av entrémattor. Med entrémattor från Matting samlas smuts, fukt och väta i mattan och omgivande golvytor skonas. Halkrisken minimeras.

Mattings entrémattor klarar allt detta och dessutom minskar städkostnaderna. Entrélösningar - Det första viktiga intrycket.
Den ska vara välkomnande, estetiskt tilltalande och funktionell. Den ska fungera, smuts ska samlas upp, fukt och väta ska torkas upp så att omgivande golvytor skonas. Halkrisken ska minimeras. Dessutom ska den göra så att städkostnaderna minskar.

Läs mer om Entrémattor på företagets hemsida

Matting AB
Hemsida: www.mattingsolutions.se

Matting AB

Matting Solutions jobbar med välkomnande och tillgängliga miljöer samt hälsosamma och säkra arbetsplatser. Vi vänder oss i första hand till arkitekter, bygg- och fastighetsansvarig med våra fyra olika koncept för entrémattor, arbetsplatsmattor, taktila ledstråk samt mattor för hundsportsarenor.
Matting Solutions är en del av Matting AB.