Häfla Bruks AB > Entréprodukter

Entréprodukter

Häfla Bruks AB erbjuder ett flertal entréprodukter som tar bort grovsmutsen och ger en bättre inomhusmiljö.

Hos oss hittar du produkter för en renare innemiljö. Här finns entrégaller som tar bort grovsmutsen från skorna och entrémattor som tar bort resterande smuts, grus, damm och väta. Entrémattan, en svensk kvalitetsprodukt, har funnits i över 50 år. De halksäkra entrégallren med bra skrapförmåga finns i varierande maskvidd. Det är bara för dig att välja. Vilken maskvidd ska entrégallret ha och hur lång ska entrémattan vara?

Häfla Bruks entrégaller är tillverkade av gallerdurk med bärstål anpassade för att fungera som bra gångytor. Olika typer av entrégaller finns beroende av användningsområdet, inga klackar ska behöva fastna i entrégallret. Vi marknadsför också Kåbe Originalmatta, som är ett effektivt skrapgaller och en torkmatta i ett.

Viktigt att kunna hålla rent

Rent och snyggt i lokalerna är A och O för alla affärsidkare. Den smuts som man släpar med sig in i lokaler kan stoppas på ett enkelt och effektivt sätt genom entrégaller och -mattor. En avtorkningszon bör läggas in redan från början när golvytorna planeras, men saknas denna går det att åtgärda.

För att nå optimal effekt kan olika avtorkningsytor kombineras, exempelvis skrapgaller, gummilamellmatta och avslutningsvis en textil matta.

Bättre miljö, ökad trivsel och minskade kostnader

I dag ställs stora krav på att bostäder och lokaler ska vara välstädade och fräscha. Ett ordentligt entrégaller underlättar renhållningen i såväl hemmet som i offentliga miljöer. Grovsmutsen fastnar i gallret och golven utsätts för mindre slitage samtidigt som de blir mer lättstädade.

Golv är dyra att underhålla. Bara 10 procent av kostnaderna för ett golv ligger på inköp, resterande summa läggs på underhåll under golvets livstid. Golv som slits i onödan kräver också mer kemikalier vid rengörning, varje år används cirka 40 000–50 000 ton rengöringskemikalier i Sverige. När golven till slut ändå behöver bytas ut i förtid innebär det stora extra kostnader.

Bra entrégaller håller underhållskostnaderna nere och får såväl golv som städpersonal att räcka längre.

Läs mer om Entréprodukter på företagets hemsida

Häfla Bruks AB
Hemsida: www.hafla.se

Häfla Bruks AB

Häfla Bruks AB är en modern industrianläggning med tillverkning av stålprodukter till byggnadsindustrin. Exempel på detta är formatskuren gallerdurk, ståltrappor såsom t ex spiraltrappor, entréramper, varmförzinkade raka trappor, mm.

Häfla Bruk har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1682 då landshövdingen Jacob Henriksson Flemming fick tillstånd att tillverka 300 skeppund smidbart järn vid Häfla Övre Bruk. Den ursprungliga hammarsmedjan var i drift i 242 år och finns i dag kvar som byggnadsminne.

Balkongräcken, Durk, Entrémattor, Entréramper, Förråd, Förrådsinredningar, Garageinredningar, Handikappramper, Inbrottsskydd, Kombitrappor, Lagerinredningar, Laserskärning, laserteknik, Maskinskydd, Modulräcken, Plåtbearbetning, Plåtvaror, Raka trappor, Ramper, Räcken, Staket, Stegar, Sträckmetall, Stängsel, Takavvattning, Torkmattor, Trappräcken, Trädgårdsmöbler, Utrymningstrappor, Varmförzinkning, Verkstadsinredningar, Vindeltrappor,