Team Tejbrant AB > Entrétak / Skärmtak

Entrétak / Skärmtak

Team Tejbrant AB, är tillverkare av entrétak och skärmtak. Entrétak utgör både arkitektonisk detalj och skydd för boende och besökare.


Entrétaken och skärmtaken skyddar inte bara hyresgästerna från att bli blöta utan håller även dörrpartierna fria från vatten. Entrétaken kan kombineras ihop i flera sektioner. Takens stomme är gjord i aluminium med eventuella förstärkningar i stål.

Team Tejbrant marknadsför produkter för gatu-, väg- och fastighetsmiljö samt för reklamaffischering. Produktion utgörs av produkter med framstående form och funktion. Team Tejbrant skall vara marknadsledande inom kundanpassad design och kostnadseffektiv produktion.

Läs mer om Entrétak / Skärmtak på företagets hemsida

Team Tejbrant AB
Hemsida: www.teamtejbrant.se

Team Tejbrant AB

Team Tejbrant AB är en av Europas ledande tillverkare av parkmöbler och gatumöbler. Vi levererar bl a väderskydd, rökskydd, cykeltak, cykelställ, reklambärare, vägräcken och pollare till både kommuner, trafikbolag, reklambolag och enskilda företag runt om i Europa.

Hållplatsutrustning, P-automatskydd, Reklambärare, Räcken, Infotavlor, Bänkar, Parkbänkar, Papperskorgar, Busskur, Busskurer, Ljusvitriner, Belysta pelare, Scrollers, Spelarbås.