Abt Bolagen AB > Entreprenad

Entreprenad

ABT Bolagen AB i Stockholm utför entreprenad schaktarbeten, losshållning, krossning, transporter, avverkning, maskintjänster och markarbeten.

Samtliga entreprenader bemannas med arbetsledare med mångårig erfarenhet som arbetar i tätt samarbete med beställaren. Våra arbetsledare säkerställer att vi har rätt resurser på rätt plats vid rätt tillfälle.

Läs mer om Entreprenad på företagets hemsida

Abt Bolagen AB
Hemsida: www.abtbolagen.se

Abt Bolagen AB

ABT Bolagen AB utför schakt och markentreprenader med försäljning och leverans av grus, krossning och jordprodukter, transporter och maskintjänster Via våra dotterbolag och samarbetspartners kan vi erbjuda tjänster inom bergsprängning, bergkrossning, specialtransporter samt uthyrning av maskiner med och utan förare. Vi ska uppfylla våra kunders krav och förväntningar på våra tjänster. Våra insatser skall styras av en sammansättning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.