Hagmans Tak Sverige AB > Entreprenad

Entreprenad

Hagmans Tak står för välplanerade projekt, en tydlig tidsplan, hög kvalitet, rutinerade yrkesmän och punktlig leverans.

Som komplett takentreprenör kan vi erbjuda helhetslösningar inom allt från tätskikt, utemiljöer till plåtarbeten. Lokala avvikelser kan förekomma, kontakta närmaste kontor vid intresse!

Helhetslösningar
Vår entreprenadavdelning utför helhetslösningar för tätskikts-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi utför takomläggningar, reparationer, underhåll samt takmålningar av alla slag. Vi utför även ombyggnationer av sargar, takluckor, service av rökluckor med mera.

Läs mer om Entreprenad på företagets hemsida

Hagmans Tak Sverige AB
Hemsida: www.hagmanstak.se

Hagmans Tak Sverige AB

Hagmans Tak Öst AB är en takentreprenör i Motala. Vi utför takarbeten och har arbetat med tätskikt på låglutande yttertak i över 50 år. Verksam i Motala, Linköping, Norrköping, Mjölby, Askersund med omnejd.

Det som utmärker oss är bland annat att vi finns lokalt representerade över hela Sverige och att vi använder vår egen personal. Alla våra takmontörer är rutinerade yrkesmän som med vakna ögon och gedigna erfarenheter löser problem för fastighetsägare och förvaltare. Vi är noga med att i alla lägen måna om deras arbetsmiljö och säkerhet. I koncernen har vi också egen tillverkning.

Vi har direktkontakt med våra kunder vilket innebär att vi finns med hela vägen; från bedömning av taket, underlag för anbud till slutförandet av entreprenaden.

I och med att vi lämnar långa garantier så ansvarar vi också för omsorgen av era tak under många år framöver. Många av våra kunder väljer även att teckna serviceavtal med oss vilket innebär att vi övertar det löpande underhållet samtidigt som garantitiden förlängs.

Alla de bolag som ingår i koncernen arbetar också aktivt med miljö- och kvalitetsfrågor.