Abt Bolagen AB > Entreprenadmaskiner

Entreprenadmaskiner

ABT Bolagen AB har förmedling av entreprenadmaskiner.

Vi förfogar över ca 150 maskiner enligt nedan.

Bandburna grävmaskiner (från 1,5 till 40 ton)
Hjulburna grävmaskiner
Hjullastare
Grävlastare (traktorgrävare)
Bandlastare
Bandschaktare
Dumprar
Kompaktlastare (Bobcat)
Väghyvlar
Mobilkranar

Läs mer om Entreprenadmaskiner på företagets hemsida

Abt Bolagen AB
Hemsida: www.abtbolagen.se

Abt Bolagen AB

ABT Bolagen AB utför schakt och markentreprenader med försäljning och leverans av grus, krossning och jordprodukter, transporter och maskintjänster Via våra dotterbolag och samarbetspartners kan vi erbjuda tjänster inom bergsprängning, bergkrossning, specialtransporter samt uthyrning av maskiner med och utan förare. Vi ska uppfylla våra kunders krav och förväntningar på våra tjänster. Våra insatser skall styras av en sammansättning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.