AQ Elautomatik AB > EP 750S

EP 750S

Elektroprim är leverantör av ventilationsaggregat. Skåpventilationsaggregat EP 750S med EC-fläkt ventilerar elskåp, kontrollskåp, styrskåp etc.Aggregatet blåser in ren filtrerad luft i elskåp, kontrollskåp, styrskåp etc. Det blir övertryck i skåpet och damm hindras att tränga in genom springor och hål.

Det blir rent inuti skåpet. Den inblåsta lufen går ut genom en avluftöppning högt upp och leder bort förlustvärme från skåpet.

Läs mer om EP 750S på företagets hemsida

AQ Elautomatik AB
Hemsida: aqg.se/sv

AQ Elautomatik AB

AQ Elektroprim har tillverkning av ventilationsaggregat för kylning och rening av luften i ställverksrum, transformatorrum, batterirum, kontrollrum etc. Tillverkning av luddfilter för textilvårdsrum. Ventilation. Luftbehandling. AQ Elektroprim är en tillverkare av Ventilationsaggregat, för ventilation av elektriska driftrum, ställverksrum, transformatorrum, Ventilering av förlustvärme från transformatorer mm.