AQ Elautomatik AB > EP Stagg

EP Stagg

Elektroprim är leverantör av ventilationsaggregat. Tilluftsaggregat EP Stagg används i rum med stora värmeöverskott som ska ventileras bort.


Elektroprims ventilationsaggregat blåser in filtrerad sval luft lågt ner i rummet och den varma luften förs ut högt upp. Aggregaten samverkar på så sätt med den naturliga uppströmmen av varm luft i driftrummen.

STAGG transporterar bort mellan 12 och 24 kW från rummet (vid ?t=10 K mellan ute- och innetemperatur).

Läs mer om EP Stagg på företagets hemsida

AQ Elautomatik AB
Hemsida: aqg.se/sv

AQ Elautomatik AB

AQ Elektroprim har tillverkning av ventilationsaggregat för kylning och rening av luften i ställverksrum, transformatorrum, batterirum, kontrollrum etc. Tillverkning av luddfilter för textilvårdsrum. Ventilation. Luftbehandling. AQ Elektroprim är en tillverkare av Ventilationsaggregat, för ventilation av elektriska driftrum, ställverksrum, transformatorrum, Ventilering av förlustvärme från transformatorer mm.