Erco Systems AB > Erco SHY system ZIP

Erco SHY system ZIP

System för solskydd, mörkläggning, insektsnät m.m. Zip är utrustad med det patenterade urspårningsskyddet i sidokanalerna från SHY.

Utrymmessnål, elegant, diskret samt funktionell för fasadfönster eller takfönster i såväl kontor som samlingslokaler.

System i utföranden avsedda för fördunkling, solskydd, mörkläggning och insektsnät i glaspartier. Zip finns även som kombinationsutförande - TWIN med t.ex. solskydd och mörkläggning under samma kåpa.

System har även egenskaper som energibesparing samt en viss bullerdämpning.

Montaget sker invändigt eller utvändigt samt objektanpassas. Systemet kan kompletteras med motor.

Material/Konstruktion:

Material i aluminum med standard kulörer i vitt och natureloxerat. Övriga kulörer lackeras efter önskemål.

Infällt montage med eller utan kåpa. Kåpor finns i 4 stycken standardstorlekar.

Sidoprofiler i 2 storlekar utförda smala och eleganta för diskret montage. Det patenterade dukspänningsmekanismen förhindrar väven att spåra ur.

Drift genom handmanövrering (kulkedja, lina, vev, handmanöver) eller med motor via radiomanövrering, omkopplare eller automatik.

Dukar kan erhållas i ett flertal fabrikat.

Nu kan man montera en mörkläggning eller solskyddssystem där aktiviteter pågår eller där människor är i rörelse - idrottshallar, danslokaler, samlingslokaler, fritidsgårdar o.s.v. - utan behöva oroa sig funktionen. Systemet utföres med dukspänningsmekanism som förhindrar väven att spåra ur.

Montagemått/täck yta från 0.04m² -18m²/kassett

Läs mer om Erco SHY system ZIP på företagets hemsida

Erco Systems AB
Hemsida: www.erco.se

Erco Systems AB

Sol, värme, lust och energi. Ljuset är livsviktigt för att vi ska må bra. erco systems ab erbjuder solskydd som silar solstrålarna genom smarta konstruktioner av gardin och segel. På så sätt skapas en behaglig inomhusmiljö med skönt ljus och dämpad värme. Samtidigt blir solskyddet en integrerad del av byggnadens arkitektur. Solskydd i regi av erco systems ab handlar om sober design som ger glasfasaden ett mervärde. För att anpassa solskyddet efter byggnadens unika uttryck arbetar erco systems ab i nära kontakt med arkitekter.