Erco Systems AB > Erco solskyddssystem MFJ

Erco solskyddssystem MFJ

System med motor som drar ut duken och fjädrar som drar den tillbaka för upprullning på ett vävrör.

Kan användas vid horisontellt, vertikalt och lutande montering vid såväl rektangulära som trekantiga glaspartier, samt pyramidformade glastak. Dukarna kan seriekopplas med motordrift. Systemet projektanpassas.

Material/Konstruktion:

Vävrör och framkantsrör av aluminium. Fästanordningar och profiler av rostfritt eller varmförzinkat stål.

Val av fjäderpaket (Erco SF eller Erco LF) avgörs av täcknings ytan.

Dukar kan erhållas i ett flertal fabrikat som har en stabil sträckning. De har goda beständigheter mot solljus samt goda värmeavvisande egenskaper, vilket ger minskad solinstrålning och minskad värmeförlust.

Max mått för system MFJ: ca 15m², större täckningsyta vid seriekoppling av systemet.

Projektanpassas.

Läs mer om Erco solskyddssystem MFJ på företagets hemsida

Erco Systems AB
Hemsida: www.erco.se

Erco Systems AB

Sol, värme, lust och energi. Ljuset är livsviktigt för att vi ska må bra. erco systems ab erbjuder solskydd som silar solstrålarna genom smarta konstruktioner av gardin och segel. På så sätt skapas en behaglig inomhusmiljö med skönt ljus och dämpad värme. Samtidigt blir solskyddet en integrerad del av byggnadens arkitektur. Solskydd i regi av erco systems ab handlar om sober design som ger glasfasaden ett mervärde. För att anpassa solskyddet efter byggnadens unika uttryck arbetar erco systems ab i nära kontakt med arkitekter.