Bg Byggros AB > Erosionsmattor & nät

Erosionsmattor & nät

BG Byggros är leverantör av erosionsmattor och erosionsnät. De gör det möjligt för växtlighet att etablera sig i erosionsutsatta områden vilket leder till ett naturligt erosionsskydd.

- BG Biomattor & nät
- Erosionmatta Enkamat
- Tensar Mat
- Armater geoceller
- Träduppbindning

Läs mer om Erosionsmattor & nät på företagets hemsida

Bg Byggros AB
Hemsida: www.byggros.com/se

Bg Byggros AB

BG Byggros AB är leverantör av speciallösningar inom bygg- och anläggningsbranschen, fontäner, sedumtak, sedum, gabioner, erosionsskydd, erosion, marktäckning, ogräs, plantex, firestone, membraner, stenarmering, gräsarmering, ecoblock, Våra tekniska konsulenter bistår kunden genom hela projektförloppet och hjälper till att skapa säkra lösningar.

Vi marknadsför produkter inom grundstabilisering för väg- och anläggning, gabioner och stödmurar, park- och landskap, gröna tak, dagvattenhantering, fontäner och dammar, ridbanor m.m.