Svensk Sjöentreprenad AB > Erosionsskydd för kajer

Erosionsskydd för kajer

Svensk Sjöentreprenad monterar erosionsskydd för kajer och konstruktioner i vatten. Ett effektivt system är att utföra detta med länkplattor i betong kombinerat med platsgjuten betong.

Länkplattan har en unik design som gör att den kommer att följa framtida erosionskrafters påverkan. Betongfyllda madrasser av typen Foreshore Protection eller Gabioner, vilket är madrasser fyllda med sten, är tillika en frekvent använd metoder för att motstå erosion

Läs mer om Erosionsskydd för kajer på företagets hemsida

Svensk Sjöentreprenad AB
Hemsida: www.sse-ab.se

Svensk Sjöentreprenad AB

Svensk Sjöentreprenad AB är ett komplett företag inom dykentreprenad, fartygsdykeri, grundläggningar, kabelspolningar mm.

Vi är ett företag som via bred erfarenhet och unika resurser har möjlighet att erbjuda Er rationella och kostnadseffektiva helhetslösningar i samband med Era undervattens- och sjöbaserade projekt. Vår strävan är alltid att uppfylla Era krav och förväntningar i våra utföranden samt att Ni alltid ska få en slutprodukt med rätt kvalitet.

Vi tror att vårt kunnande och vår flexibilitet i förening med en positivanda hjälper oss att säkerställa de krav Ni kan komma att ställa på oss.