Stockholms Vattenentreprenader AB > Erosionsskydd för kajer

Erosionsskydd för kajer

Stockholms Vattenentreprenader monterar erosionsskydd för kajer. Ett effektivt system är att utföra detta med länkplattor i betong kombinerat med platsgjuten betong.

Länkplattan har en unik design som gör att den kommer att följa framtida erosionskrafters påverkan. Betongfyllda madrasser av typen Foreshore Protection eller Gabioner, vilket är madrasser fyllda med sten, är tillika en frekvent använd metoder för att motstå erosion

Läs mer om Erosionsskydd för kajer på företagets hemsida

Stockholms Vattenentreprenader AB
Hemsida: www.sse-ab.se

Stockholms Vattenentreprenader AB

Vi är ett dykföretag med säte i Stockholm, men vi utför dykarbeten i hela Sverige.