Chryso Nordic AB > Fabriksbetong

Fabriksbetong

Chryso Nordic AB är leverantör av fabriksbetong och fabriksblandad betong.


Chryso Nordic AB hjälper er att uppfyller alla era krav och önskemål vad gäller lägre VCT, högre tryckhållfasthet och samtidigt behålla formbarheten på betongen.

Tack vare ett starkt nätverk av både lokal och internationell tekniska experter kan Chryso Nordic AB hjälpa er uppfylla de specifika behov er betong kräver, inklusive att optimera kostnaden för er betongblandning, utformning, val av material, etc.

Läs mer om Fabriksbetong på företagets hemsida

Chryso Nordic AB
Hemsida: www.chryso.se

Chryso Nordic AB

Chryso Nordic AB är leverantör av betongtillsatser och betongtillsatsmedel, formolja, fiberarmering, färgpigment, luftporbildare och reparationsbruk för betong, rengöringsmedel för betongbilar och betongblandare med mera.

Chryso Nordic levererar produkter som respekterar miljö och hälsa. Företaget är medlemmar i bland annat FTI och SACA. Flertalet av produkterna är registrerade i BASTA. Chryso-gruppen strävar ständigt efter mer miljövänliga och användarvänliga produkter, de allra flesta är vegetabiliskt baserade eller helt vegetabiliska.