Nordic Roofing AB > Facility Management

Facility Management

Nordic Roofing kan erbjuda er ett antal tjänster när det gäller - Service och Underhåll av era tak. Årlig översyn och städning av ditt tak – en eller två gånger per år – intervallet bestämmer du.


Vi vet av erfarenhet att delar av det löpande underhållet ofta glöms bort. Inte medvetet, men av olika skäl blir det inte gjort. Ett tak behöver ofta städas 2 ggr per år - brunnar skall rensas, löv skall tas om hand och fåglar ställer t.ex. ofta till problem på taken. Du behöver också göra en översyn av konditionen på ditt tak. Det hinner hända mycket med taket under ett antal månader. Låt det inte bli en obehaglig överraskning!

Läs mer om Facility Management på företagets hemsida

Nordic Roofing AB
Hemsida: www.nordicroofing.se

Nordic Roofing AB

Nordic Roofing AB är en leverantör med försäljning av tätskikt för tak, takisolering, takdukar mm. Vi utför till viss del även takarbeten såsom takunderhåll och takbesiktning.

Vår filosofi är: Tätt i alla led! Det betyder helt enkelt att vi alltid kombinerar det bästa materialet med de kunnigaste hantverkarna och med noggrann uppföljning.

I vår leverantör Esha har vi, efter en gedigen urvalsprocess, hittat en affärspartner med rätt kvalitetsmedvetande. Det gäller inte enbart produkter, forskning och utveckling, utan även avseende miljöperspektivet. Samtliga produkter är framtagna med miljöaspekten i centrum.

Vi har ett bestämt mål med våra takarbeten. Din investering skall bli lönsam genom lägre underhållskostnader under takets hela livslängd.

Asfaltmattor, Besiktning, Mineralullsisolering, Plåttak, Takarbeten, Takbesiktning, Takdukar, Takisolering, Takpapp, Taksäkerhet, Takunderhåll, Tegeltak, Tätskikt, Tätskikt för tak,