Scancord AB > Fågelnät, Voljärnät

Fågelnät, Voljärnät

Voljärnät för att bura in eller hålla fåglar borta från ett visst område. ScanCord har bland annat installerat Skånes största storkhägn i Fulltofta naturreservat öster om Ringsjön.Andra applikationer är voljärnät för uppfödning av fåglar eller för inhägnader på djurparker.

Läs mer om Fågelnät, Voljärnät på företagets hemsida

Scancord AB
Hemsida: www.scancord.net

Scancord AB

ScanCord är Skandinaviens ledande leverantör av textila nät, såsom containernät, sportnät, avspärrningsnät, fallskyddsnät, fågelskydd samt lekplatsutrustningar. Vårt mål är att skapa säkra och funktionella miljöer för både arbete och lek.

Lekplatser, Insynsskydd, Skydd mot skadedjur, Voljärnät, Väv, Fallskydd, Lek, Lekutrustning, Klätterställning, Gunga, Gungor, Fallskyddsplattor, Lekredskap, Fotbollsnät, Fotbollsmål, Golfnät, Lastnät, Balkongnät, Fågelbogunga, Flisnät, Säkerhetsstaket, Skidpistnät, Målnät, Handbollsnät, Scancord.