Scancord AB > Fågelskydd, Fågelsäkring

Fågelskydd, Fågelsäkring

Fågelskydd, fågelavvisning eller fågelsäkring kan genomföras på olika sätt och vi presenterar här ett urval av vårt sortiment av fågelpiggar, fågelskyddsnät och andra lösningar som hjälper till att lösa ditt fågelproblem.


Fastigheter och lokaler mår bra av att säkras mot fåglar, då exempelvis skyltar, stuprör, hängrännor, ventilation och skorstenar smutsas ner och täpps igen av spillning och bomaterial. Spillningen fräter på tak och fasader, vilket kan leda till fuktproblem. Byggnaden som blir nedsmutsat av fågelspillning ser oattraktiva ut och för restauranger och caféer kan fåglarnas närvaro innebära att gästerna går till en renare anrättning.

Spike System eller fågelpiggsystem som fågelskydd Systemet installeras på ytor som ska skyddas mot att fåglar sätter sig eller övernattar, till exempel ovan avsatser, skyltar, balkar och rör. Systemet är mycket effektivt mot mås, duva och kråkfåglar medan nät är mer lämpligt mot småfåglar.

Systemet är diskret och svår att upptäcka från marken. Det består av en plastbas med utåtspretande metallspröt av rostfritt stål och är utformat så att det inte ska skada fåglarna.

Läs mer om Fågelskydd, Fågelsäkring på företagets hemsida

Scancord AB
Hemsida: www.scancord.net

Scancord AB

ScanCord är Skandinaviens ledande leverantör av textila nät, såsom containernät, sportnät, avspärrningsnät, fallskyddsnät, fågelskydd samt lekplatsutrustningar. Vårt mål är att skapa säkra och funktionella miljöer för både arbete och lek.

Lekplatser, Insynsskydd, Skydd mot skadedjur, Voljärnät, Väv, Fallskydd, Lek, Lekutrustning, Klätterställning, Gunga, Gungor, Fallskyddsplattor, Lekredskap, Fotbollsnät, Fotbollsmål, Golfnät, Lastnät, Balkongnät, Fågelbogunga, Flisnät, Säkerhetsstaket, Skidpistnät, Målnät, Handbollsnät, Scancord.