Scancord AB > Fallskyddsnät

Fallskyddsnät

Ett väl utfört fallskyddsnät ger både flexibilitet och säkerhet vilket leder till ökad effektivitet vid arbete på hög höjd. Dels är det ett mänskligt skydd, men nätet hejdar även fallande föremål.


Varför fallskydd?
Förutom att det är lagstadgat att arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet finns det ekonomiska vinster att göra. Med en bra och säker arbetsmiljö blir det roligare att arbeta, färre individer blir skadade och sjukskrivna samt att produktionen blir effektivare och således mer lönsam om man inte behöver oroa sig över skador.

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns dessutom regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. För mer detaljerade krav och skyldigheter hänvisas till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:11) samt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1999:03) om Byggnads- och Anläggningsarbete.

Statistiskt sett är fall den vanligaste orsaken till dödsfall eller olyckor på byggarbetsplatser. Dessa kan i stor utsträckning förebyggas om man aktivt arbetar med fallskydd (Broschyr ADI 574 Arbetsmiljöverket). Av intresse är även att olyckor och arbetssjukdomar under de senaste åren har varit dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittliga arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna har varit fall till lägre nivå, olämpliga arbetsställningar eller tunga lyft (Broshyr ADI 539 Arbetsmiljöverket).

Varför nät som fallskydd?
Ett väl utfört fallskyddsnät ger både flexibilitet och säkerhet vilket leder till ökad effektivitet vid arbete på hög höjd. Dels är det ett mänskligt skydd, men nätet hejdar även fallande föremål. Med andra ord får man två skydd i ett när man väljer nät som fallskydd. Vidare är det en fördel med nät som fallskydd då det är en kollektiv säkerhet som inte kräver att den enskilde individen kommer ihåg att klä sig i alla linor och hakar etc som behövs för det personliga fallskyddet. Arbetaren blir inte lika inskränkt i rörelsearbetet vilket gör att denne kan arbeta effektivare.

Den vanligaste typen av fallskyddsnät är horisontella nät som används vid exempelvis takläggning, men även fallskyddsskärmar eller sidoskyddsnät är vanliga och monteras utefter en fasad.

Läs mer om Fallskyddsnät på företagets hemsida

Scancord AB
Hemsida: www.scancord.net

Scancord AB

ScanCord är Skandinaviens ledande leverantör av textila nät, såsom containernät, sportnät, avspärrningsnät, fallskyddsnät, fågelskydd samt lekplatsutrustningar. Vårt mål är att skapa säkra och funktionella miljöer för både arbete och lek.

Lekplatser, Insynsskydd, Skydd mot skadedjur, Voljärnät, Väv, Fallskydd, Lek, Lekutrustning, Klätterställning, Gunga, Gungor, Fallskyddsplattor, Lekredskap, Fotbollsnät, Fotbollsmål, Golfnät, Lastnät, Balkongnät, Fågelbogunga, Flisnät, Säkerhetsstaket, Skidpistnät, Målnät, Handbollsnät, Scancord.