Skanska Sverige AB > Färdiga byggkoncept

Färdiga byggkoncept

Vi har utvecklat två kostnadseffektiva byggkoncept: ModernaHus och FlexiblaHallar.


ModernaHus

ModernaHus innebär ett nytänkande där vi adderat Skanskas samlade kunskaper och erfarenheter med färska rön om energi användning och fastighetsdrift samt ökat antalet standardiserade moment i både projekterings- och byggfas. Det ger dig som beställare av flerfamiljshus möjligheter att välja mellan olika, relativt småskaliga, bostadshus med:

* Lägre investerings- och driftskostnader.
* Kortare projekterings- och byggtid.
* Hög kvalitet i utförande, standard, komfort och boendemiljö.
* Attraktiva valmöjligheter.
* Framtidsinriktade energi- och miljölösningar.
* En trygg leverans och en god investering.

FlexiblaHallar
FlexiblaHallar är ett koncept som erbjuder nyckelfärdiga hallar för industri, handel, lager eller idrottsaktiviteter. Inga extra kostnader för konsulter eller utredningar tillkommer eftersom ritningar med tillhörande kalkyler är färdiga.

Naturligtvis har du stora möjligheter till specialanpassning av hallarna utifrån den verksamhet som just du ska bedriva där.

Läs mer om Färdiga byggkoncept på företagets hemsida

Skanska Sverige AB
Hemsida: www.skanska.se

Skanska Sverige AB

Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Sverige är en av nio hemmamarknader där vi är verksamma.

Här utvecklar, bygger och underhåller vi den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. Vi bygger välfärd varje dag och allt vi gör kan du ta på och se.